• Qeydiyyat

Dəvətikanı nə bitkisidir?

Dəvətikanı hansı bitkidir və onu necə tanımaq olar?

soruşub 13 Fevral - anonim Bitki bölməsində

1 Cavab

0 интересует 0 не интересует
 
Ən yaxşı cavab

Dəvətikanı (Asteraceae)

DəvətikanıBu bitki Ala qanqal, qanqal, Marianum, Məriyəmotu, Mübarəkotu və digər adlarla da tanınır. Dəvətikanı və ya Eşşək qanqalı adı ilə tanıdığımız bu bitkini tarixi mənbələrə görə ilk dəfə İbni-Sina öyrənmişdir. Alimlərin nəzərini cəlb cdən bu bitki sonralardan da öyrənilmiş, bir çəx xəstəliklərin müalicəsində, o cümlədən qaraciyərin müalicəsində və bəzi zəhəriənmələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq cdilmişdir. Dəvətikanı birillik və ya ikiillik bitkidir. Hündürlüyə boy atan, tikanları ilə seçilən bu bitkinin tərə hissəsində qırmızımtıl çiçəkləri nəzəri cəlb cdir. Dəvətikanı bitkisinin əsasən toxumlarından, az hallarla yarpaqlaıdan istifadə edilir. Dəvətikanı çəx tələbkar bitki dcyil. Ona Azərbaycanın bəzi bölgələrində, quru yamaclarda, əkinlərdə, qumlu dincə qoyulmuş torpaqlarda və s. yerlərdə rast gəlmək əlor. Çox vaxt haqqında danışdığımız qanqalın bu növünün digər növlərlə qarışıq salanlar olur. Bilmək lazımdır ki, bu bitkinin uzunsov yarpaqları üst tərəfdən köndələn və uzununa vəziyyətdə ağ-yaşıl rəngdə haşiyələri vardır. Yarpaqlarının kənarları digər qanqal növlərindəə olduğu kimi kəsik-kəsik və tikanlıdır. Ağ rəngli naxışlarna görə də onu ala qanqal adlandırırlar. Tam tanımadığınız halda onun yaşıl qurudulmuş hissələrini və toxumlarını bitki satışı məntəqələrindən və ya apteklərdən əldə ctmək əlar. Bitkidən istifadə məqsədilə onun qurudulmuş və narınlaşdırılmış toxumlarından bir çay qaşığı götürüb bir stəkan suda 10 dəqiqə müddətində dəmləyib gündə iki dəfə səhər və axşam yeməkdən yarım saat qabaq qurtum-qurtum içmək lazımdır.Bu bitki Ala qanqal, qanqal, Marianum, Məriyəmətu, Mübarəkəlu və digər adlarla da tanınır. Dəvətikanı və ya Hşşək qanqalı adı ilə tanıdığımız bu bitkini taüxi mənbələrə görə ilk dəfə İbni-Sina öyrənmişdir. Alimlərin nəzərini cəlb cdən bu bitki sonralardan da öyrənilmiş, bir çəx xəstəliklərin müalicəsində, o cümlədən qaraciyərin müalicəsində və bəzi zəhəriənmələrdə müvəffəqiyyətlə tətbiq cdilmişdir. Dəvətikanı birillik və ya ikiillik bitkidir. Hündürlüyə boy atan, tikanları ilə seçilən bu bitkinin tərə hissəsində qırmızımtıl çiçəkləri nəzəri cəlb cdir. Dəvətikanı bitkisinin əsasən toxumlarından, az hallarla yarpaqlaıdan istifadə cdilir. Dəvətikanı çəx tələbkar bitki dcyil. Ona Azərbaycanın bəzi bölgələrində, quru yamaclarda, əkinlərdə, qumlu dincə qoyulmuş torpaqlarda və s. yerlərdə rast gəlmək əlor. Çox vaxt haqqında danışdığımız qanqalın bu növünün digər növlərlə qarışıq salanlar olur. Bilmək lazımdır ki, bu bitkinin uzunsov yarpaqları üst tərəfdən köndələn və uzununa vəziyyətdə ağ-yaşıl rəngdə haşiyələri vardır. Yarpaqlarının kənarları digər qanqal növlərindəə olduğu kimi kəsik-kəsik və tikanlıdır. Ağ rəngli naxışlarna görə də onu ala qanqal adlandırırlar. Tam tanımadığınız halda onun yaşıl qurudulmuş hissələrini və toxumlarını bitki satışı məntəqələrindən və ya apteklərdən əldə ctmək əlar. Bitkidən istifadə məqsədilə onun qurudulmuş və narınlaşdırılmış toxumlarından bir çay qaşığı götürüb bir stəkan suda 10 dəqiqə müddətində dəmləyib gündə iki dəfə səhər və axşam yeməkdən yarım saat qabaq qurtum-qurtum içmək lazımdır.

cavab verib 13 Fevral - Ekspert_Sağlamlıq
...